Virologie (2006-2007)

De cursus behandelt eerst een aantal algemene aspecten zoals, bouw, replicatieschema, classificatie, pathogenese, vaccinatie en antivirale middelen. Voorts worden een aantal dierlijke virussen (herpesvirussen, DNA-tumorvirussen, retrovirussen, hepatitisvirussen, influenzavirus) in detail bekeken. Naast de medische en epidemiologische aspecten, worden ook de genoomorganisatie en replicatiemechanismen van virussen moleculair belicht. Afhankelijk van het virus, worden bepaalde van deze aspecten meer benadrukt dan andere. Veel aandacht gaat eveneens uit naar het gebruik van virussen (of delen ervan) in de gentechnologie, voor de expressie van eiwitten in celsystemen, maar ook voor gentherapeutische doeleinden. Ten slotte worden de moleculaire mechanismen verantwoordelijk voor het ontstaan van (virale) tumoren en kanker uitgespit.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten begrijpen hoe de virusmorfologie (inclusief samenstelling genetische materiaal), gecorreleerd is met de replicatie en classificatie van virussen. Studenten begrijpen de pathogenese van een infectie en kunnen het verloop van een infectie van bepaalde virussen (of virusgroepen) schetsen of verklaren vanuit schema's. - Studenten kunnen voor- en nadelen opsommen van levende en 'geïnactiveerde' vaccins en weten welke soorten vaccins bestaan. Studenten kunnen tevens voorbeelden aanhalen van vaccinatiecampagnes en de gevolgen voor de volksgezondheid verklaren. Studenten kennen tevens het algemene werkingsprincipe van verschillende antivirale middelen en kunnen deze correleren met de replicatiecyclus van bepaalde virussen. - Studenten doorgronden de epidemiologie o.a. het hiv-virus , het griepvirus, hepatitis,... en kunnen de verspreidingsmechanismen van het virus verklaren op basis van de sociaal, economische en medische en wetenschappelijke grond. - Studenten kennen van een aantal virussen de algemene genoomstructuur (en replicatiecyclus), begrijpen de functie van bepaalde virale genen of structuren en kunnen verklaren hoe deze hun toepassing vinden in de gentechnologie. - Studenten kunnen een samenvatting maken van de 'tumorogene' virussen die behandelt worden in de cursus en kunnen uitleggen hoe de tumor moleculair geïnduceerd wordt. Studenten kennen hierbij zeer goed het verschil tussen tumorsupressorgenen en (proto)oncogenen. Studenten kunnen eveneens in moleculaire termen verklaren hoe de meeste (niet-virale) kankers in mensen ontstaan. - Studenten kunnen wetenschappelijke artikels of gegevens rond virologische en gentherapeutische thema's interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Lydia Hendriks. Virologie, ongepubliceerde cursus, KH Kempen

C. Aanbevolen leermiddelen

Collier, L. Human virology, Oxford University , 3th ed. (2000) Minneman, K. P. Wecker. L.Brody's Human Pharmacology, 4th edition (2005) - voor genetherapy

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen is uitsluitend schriftelijk en bestaat uit 6 tot 8 vragen gespreid over de cursus Hierbij worden zowel kennisvragen gesteld over alle aspecten van virussen die behandeld werden. Ook inzichtvragen rond b.v. moleculaire ontstaansmechanismen van kanker en rond gentherapie komen aan bod . Er wordt zowel naar overzichtskennis als detailkennis gepeild Een vragenreeks over het zelfstudiepakket voor gentherapie wordt op Toledo aangeboden, evenals epidemiologische gegevens over griep en Hiv I (aids).
OA:
06021371
Code:
06021371
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands