Activiteitenmethodiek praktijk (2006-2007)

De studenten bereiden in groepjes van 2 een groepshandeling voor met een opgegeven doelgroep cliënten. Deze handeling wordt, met de andere studenten als cliëntengroep, uitgevoerd en mondeling en schriftelijk geëvalueerd.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
1.De studenten kunnen in kleine groepjes een handeling voorbereiden, uitvoeren en evalueren als voorbereiding op de stages.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus theorie algemene ergotherapie 1ste jaar ergotherapie cursus activiteitenmethodiek 1ste jaar ergotherapie

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De student moet, aan de hand van een opgegeven opdracht (doelgroep, handeling) een ergosessie voorbereiden. De andere studenten zijn de cliënten. Ze worden beoordeeld op uitvoering, voorbereiding en evaluatie van deze handeling. Ook de kritische nabespreking en het evaluatieverslag worden opgenomen in de beoordeling. de student krijgt een geschreven beoordeling over zijn uitgevoerde handeling. de docenten zijn steeds bereid tot een mondelinge reflectie.
OA:
06022381
Code:
06022381
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands