Project Algemene Vakken Ander vak (2006-2007)

 • Leerplandoelstellingen, doelstellingen in methoden van uitgeverijen.
 • Softwareprogramma voor het maken van oefeningen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • kun je de leerplandoelstellingen PAV in zelfcorrigerende opdrachten vertalen die je op het internet plaatst
 • voorzie je via ICT context en feedback in de oefeningen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt twee jaren van de opleiding doorlopen en/of hebt voldoende ICT-vaardigheden.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: software, coaching, presentatie

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere:

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie 100%
 • derde examenperiode: taak
OA:
11261710
Code:
11261710
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands