Eindwerk (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Tijdens de uitwerking van het eindwerk bewijst de student dat hij/zij beschikt over de juiste beroepshoudingen.Deze gelden voor de verschillende basiscompetenties. -De studenten kunnen een standpunt innemen en tot handeling overgaan. Zij dragen de verantwoordelijkheid voorhun handeling. -De studenten tonen in contact met anderen kenmerken van echtheid en respect. -De studenten stellen zich kritisch op ten opzichte van informatiebronnen bij de samenstelling van hun werkstuk. -De studenten gaan op zoek naar leersituaties om hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. -De studenten kunnen de taak zodanig plannen en coördineren zodat het beoogde resultaat op een efficiënte manier bereikt wordt. -De studenten kunnen uit verschillende leersituaties en informatiebronnen ideeën genereren voor het samenstellen van het didactisch luik van hun eindwerk. -De studenten zijn erop gericht een adequaat en correct mondeling en schriftelijk taalgebruik te hanteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de basiskennis van de opleiding. Studenten hebben deze kennis geïntegreerd in stageactiviteiten op micro en mesoniveau

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250270
Code:
10250270
Vakcoördinator:
Annick Cuynen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands