Engels: Seminarie tolken (2006-2007)

Uitbreiding van woordenschat, correct taalgebruik, correcte grammatica, en correcte uitspraak. Idiomatisch taalgebruik zowel in het Nederlands als in het Engels.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De student kan korte lezingen (socio-economische onderwerpen) consecutief tolken van het Engels naar het Nederlands

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We bouwen verder op de verworven competenties van de vorige jaren. International studenten moeten Nederlands niveau 4 gehaald hebben…

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241911
Code:
02241911
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels