Elektronica en communicatietechnieken (2006-2007)

Filter technieken - RC -ketens - tekenen en begrijpen van bodediagrammen Opamp - theoretische achtergrond - tijdsonafhankelijke schakelingen -tijdsafhankelijke schakelingen - verschillende opamp toepassingen Timer 555 inleiding tot netwerken basis van netwerken hoofdstuk 1 : Inleiding netwerken. hoofdstuk 2 : Het osi-model. hoofdstuk 3 : LAN - netwerken. hoofdstuk 4 : Laag 1 van het OSI-model. hoofdstuk 5 : Laag 2 van het OSI-model. hoofdstuk 6 : Laag 3 van het OSI-model.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

materiaal op leeromgeving

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

Het eerste deel , filtertechnieken en opampschakelingen, worden mondeling gebracht met een schriftelijke voorbereiding. Voor het tweede deel; netwerken, bestaat uit meerkeuze vragen, waar de studenten hun keuze dienen toe te lichten. het maken van oefeningen tijdens de les. mondelinge toelichting op vragen de ondersteunende labo's voor de lessen.
OA:
05210951
Code:
05210951
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands