elektronische vermogencontrole (2006-2007)

De cursus elektronische vermogencontrole behandelt opbouw, werking en karakteristieken van de vermogenelektronische omvormers om elektrische energie van één vorm naar een andere vorm om te zetten. Eerst wordt de filosofie van de vermogencontrole d.m.v. schakelaars behandeld en vervolgens de opbouw, eigenschappen en karakteristieken van de verschillende soorten vermogenhalfgeleiders (vermogentransistoren, vermogenMOSFET, IGBT, thyristoren, GTO, etc). Daarna worden de volgende vermogenelektronische omvormers in detail behandeld: gestuurde gelijkrichters, wisselstroominstellers met fase-aansnijding en met periodesturing, directe frequentie-omvormers (cycloconvertoren), hakkers en spanningsbroninvertoren. Tenslotte worden als toepassing verschillende types en configuraties van onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS-systemen) bekeken.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Studenten moeten individueel of per twee een zelfstandig werk maken over één specifieke toepassing van elektronische vermogencontrole (bv elektronische ballast TL-lamp, koppeling van windturbines met het net, etc). Ze moeten de hiervoor benodigde informatie opzoeken en zelfstandig verwerken. Vervolgens moeten ze hun bevindingen gestructureerd weergeven in een technisch rapport en voorstellen voor hun collega-studenten.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s
Toelichting:
Studenten moeten individueel of per twee een zelfstandig werk maken over één specifieke toepassing van elektronische vermogencontrole (bv elektronische ballast TL-lamp, koppeling van windturbines met het net, etc). Ze moeten de hiervoor benodigde informatie opzoeken en zelfstandig verwerken. Vervolgens moeten ze hun bevindingen gestructureerd weergeven in een technisch rapport en voorstellen voor hun collega-studenten.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
Toelichting:
Studenten moeten individueel of per twee een zelfstandig werk maken over één specifieke toepassing van elektronische vermogencontrole (bv elektronische ballast TL-lamp, koppeling van windturbines met het net, etc). Ze moeten de hiervoor benodigde informatie opzoeken en zelfstandig verwerken. Vervolgens moeten ze hun bevindingen gestructureerd weergeven in een technisch rapport en voorstellen voor hun collega-studenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om de cursus elektronische vermogencontrole te volgen moeten de studenten de karakteristieken van de elektronische halfgeleiders kennen en begrijpen, de begrippen uit de gelijkstroomtheorie en wisselstroomtheorie kennen, begrijpen en kunnen toepassen, gelijkstroomketens en wisselstroomketens kunnen analyseren (overgangsverschijnselen en regimegedrag), een basiskennis hebben van de fourierontbinding van periodische signalen, en een basiskennis hebben van een elektrisch energiesysteem.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- Pollefliet J. (2006). Elektronische vermogencontrole. 1 Vermogenelektronica. Gent: Academia Press. - Belmans R. (2004). Elektrische energie deel 2. Leuven: ACCO.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • individuele taak
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03201591
Code:
03201591
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands