conserveringstechnologie (2006-2007)

Algemene Inleiding Conserveren door verhitting - Inleiding - Elementen van warmteoverdracht - Thermobacteriologie - Algemene voorzorgen bij conserveren door verhitting - Overzicht van inblikproces - Elementen van procesberekening bij hittebehandeling Conserveren door bestraling - Inleiding - Eigenschappen van ioniserende straling - Dosimetrie - Stralingsbronnen - Toepassing van bestraling in de voedingsmiddelentechnologie Conserveren door koeling - Inleiding - Koelbewaring van fruit en groenten - Faktoren die de ademhaling bepalen - De bewaartechnieken - In regime stellen van gascellen Conserveren door vriezen - Inleiding - Fundamenten van het vriesproces - Faktoren die de kwaliteit van diepvriesprodukten bepalen - De invriesmethoden - Het ontdooien Conserveren door drogen - Algemene inleiding - Evaporatief drogen - Vriesdrogen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elementaire begrippen van warmte- en koudeoverdracht Begrippen van thermobacteriologie Invriescurven van oplossingen Factoren die de groei van micro-organismen bepalen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus: P. Tobback, Conserveringstechnologie, Acco Leuven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03202660
Code:
03202660
Vakcoördinator:
Willy De Schrijver
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands