Omgaan met informatiebronnen (2006-2007)

Omgaan met relevante informatiebronnen: - Informatiebronnen: boeken, tijdschriften, andere werken, internet, referentiepersonen - De opbouw van een zoekstrategie en het gebruik van digitale zoekmachines - Lezen van de gevonden gegevens, samenvatten en begrijpen - Informatie verwerken in een paper

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C14 De vroedvrouw levert een actieve bijdrage aan kwaliteitsbevorderende processen door de implementatie hiervan te ondersteunen en te bewaken.
Toelichting:
Omgaan met relevante informatiebronnen: - De student zoekt relevante informatie met betrekking tot hem aangeboden praktijksituaties. - De student verwerkt gevonden informatie in een paper.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Omgaan met relevante informatiebronnen: basisgebruik van een computer - surfen op het internet

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Omgaan met relevante informatiebronnen: syllabus van de cursus en nota's van Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
09285011
Code:
09285011
Vakcoördinator:
Rita Van Den Bruaene
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands