Financieel management (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Management accounting kenmerken, doelstellingen, traditionele visie, nieuwe uitdagin- gen, cost drivers, nieuwe methodes Hoofdstuk 2: Besluitvorming relevante kosten en opbrengsten, schaarse factoren, theory of constraints, prijsbeslissingen, beslissingen onder risico Hoofdstuk 3: budgettering budget en budgetteringsproces, rol van het budget, soorten budgetten en budgettechniek, activity based budgetting Hoofdstuk 4: managementcontrole financiële prestatie-indicatoren, niet-financiële prestatie- indicatoren, strategische contrôle (prestatiemeetsysteem), balanced scorecard, transferprijzen Hoofdstuk 5: strategisch management accounting activity based management, customer profitability analysis, target costing, kwaliteitskosten, benchmarking, selectie en beoordeling van leveranciers

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten leren verschillende kostenbegrippen te onderscheiden en te interpreteren - studenten kunnen de financiële toestand van een onderneming bepalen - studenten kunnen op basis van financiële gegevens een onderzoek doen naar de opportuniteiten van investeringsprojecten - studenten verwerven de nodige kennis om budgetvarianties op te sporen, te verklaren en een oplossing te bieden met betrekking tot budgetteringsverschillen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- studenten kunnen kritisch en creatief medenken over financiële begrippen - studenten kennen de fundamentele principes en toepassingen van ondernemingsbegrippen - studenten hebben noties boekhouden - studenten hebben een basiskennis interestrekening

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: management Accounting, A. Jorissen en F. Roodhooft, De Boeck, 3de druk, 2003, ISBN 90 341 1205 5 Verplichte en/of aanbevolen lectuur Management accounting for decision making and control, Zimmerman

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08271660
Code:
08271660
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands