Access en Outlook (2006-2007)

De cursus bestaat uit twee luiken: Outlook en Access. Concreet zijn de studenten aan het einde van deze cursus vertrouwd met volgende begrippen en vaardigheden: Microsoft Outlook De verschillende onderdelen van Outlook worden uitgebreid besproken: e-mail, afspraken maken, agenda, taken, contactpersonen Access Maken van tabellen, formulieren, query's, rapporten, aanbrengen van relaties.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
De studenten kennen en begrijpen de basisbegrippen en -functies van Access. De studenten hebben een grondig inzicht in de functies van Outlook. De studenten kunnen voorgenoemde functies ook op een doelmatige manier gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de eindcompetenties van het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Access beginners, Roger Frans Outlook beginners, Roger Frans

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02240130
Code:
02240130
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands