ontwerpen elektrische schema's (2006-2007)

Besturingstechnieken : Samenstellen van een elektrisch dossier van een installatie, bevattende de verscheidene elektrische schema's alsook de benodigde lijsten en formulieren voor het technisch constructiedossier, de magazijnier, eventuele bestellingen, het uitvoerend personeel. Veiligheid in elektrische installaties : risicoanalyse en veiligheidsnormen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De studenten kunnen een elektrisch constructiedossier samenstelllen van een elektrische installatie. - De studenten kunnen een elektrische installatie uittekenen volgens de geldende afspraken. - De studenten kunnen een risicoanalyse van een installatie interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van elektrische installatietechniek.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: catalogi

B. Verplichte leermiddelen

Aangepaste softwarepakketten Gebruik van en verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

De studenten krijgen stapsgewijs de mogelijkheden aangereikt om te kunnen komen tot een uitgetekend werkend elektrisch schema. Zij moeten hierbij individueel een opgegeven project uitwerken.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

Bij het uitwerken van het project worden de studenten individueel bijgestuurd bij eventuele problemen.
OA:
03201572
Code:
03201572
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands