Vollegrondsgroenteteelt (2006-2007)

2 hoofdteelten in de glasgroenteteelt worden besproken: tomaten en paprika. Vooral de economisch zeer belangrijke tomatenteelt wordt verregaand doorgelicht. In beide teelten komen aan bod: economische marktsituatie, plantkundige gegevens, zaaien en opkweek, bemesting, teeltwijzen en teeltsystemen, rassenkeuze, teelthandelingen, klimaatgegevens, mechanisatie en automatisatie, gewasbescherming (incl. biologische en geïntegreerde bestrijding), oogsten, sorteren, bewaren en vermarkten, arbeid, biologische teelt. Enkele belangrijke hoofdteelten in de vollegrondgroenteteelt komen aan bod: witloof, koolgewassen, prei, selder, bonen. In deze teelten komen aan bod: economische marktsituatie, plantkundige gegevens, zaaien en opkweek, bemesting, teeltwijzen en teeltsystemen, rassenkeuze, teelthandelingen, mechanisatie en automatisatie, gewasbescherming (incl. biologische en geïntegreerde bestrijding), oogsten, sorteren, bewaren en vermarkten, arbeid Opvolgen, begeleiden en teelthandelingen uitvoeren van verschillende groenteteelten op het schoolbedrijf: prei,ajuin, aardbei, sla, tomaat, komkommer, paprika, witloof, bloemkool, kolen, meloen, pompoen, seldersoorten, wortelen Uitstappen naar praktijkbedrijven, vakbeurzen en proefbedrijven Gewasbescherming: onkruid herkenning en bestrijding, ziekten en plagen herkenning en bestrijding, natuurlijke vijanden herkenning en toepassing

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten van een aantal groenteteelten onder glas en in de vollegrond een zo volledig mogelijk beeld krijgen zowel: economisch, teelttechnisch, arbeidskundig, gewasbescherming, actuele thema's De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Ze nemen meer verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten zodoende ook meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292251
Code:
03292251
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands