Varkenshouderij - TLO (2006-2007)

Zeugenhouderij: bedrijfseconomische en foktechnische parameters, voortplanting, de biggen, de ontwikkeling van het varken, weerstandverhoging Vleesvarkenshouderij: economie van het vleesvarkensbedrijf, productieresultaten en management, gezondheidsbewaking en (micro)klimaat, karkaskwaliteit, vleeskwaliteit en het stresssyndroom Fokkerij en selectie: het zeugentype, selectie van gelten, fokmethoden, fokwaardeschatting, fokkerij en biotechnologie, vervangingsstrategie Voeding van het varken: vertering bij het varken, voedermiddelen en hun samenstelling, stofwisseling, energieaanbod, energiebehoefte, additieven, voedermethoden en voedersystemen, vestingssysteem en conditie, praktische rantsoenbepaling voor zeugen, voor productieve beren, voor biggen, voor vleesvarkens. Foktechnische evaluatie zeugenhouderij Slachtkwaliteit: beoordeling van karkas- en vleeskwaliteit Uitwerken van een globaal bedrijfsconcept van een gesloten varkensbedrijf K.I. bij varkens; microscopie, bronstcontrole, insemineren, spermacontrole Exterieurbeoordeling naar langleefbaarheid en functionaliteit bij fokgelten Conditiebeoordeling bij zeugen Opstellen van rantsoenschema's voor zeugen, beren en opfokgelten Drachtigheidscontrole en vruchtbaarheidsanalyse bij zeugen Managementpakketten in de varkenshouderij

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De varkenshouderij wordt in al zijn aspecten besproken zowel foktechnisch als economisch. De studenten kunnen de ketenstructuur van de varkenshouderijsector schematisch voorstellen en het belang van de sector inschatten. De studenten kunnen technische productieresultaten berekenen en interpreteren. De studenten hebben inzicht in de bedrijfsvoering van verschillende varkensbedrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292381
Code:
03292381
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands