Frans (2006-2007)

Uitbreiding van algemene en technische woordenschat zowel passief als actief. Occasionele grammatica. Studie van recente authentieke economische en juridische teksten Geschreven en mondelinge communicatie via het schrijven van brieven en verslagen en simulaties van telefoongesprekken. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
basis - Studenten kunnen gesproken en geschreven instructies in het Frans begrijpen - Studenten kunnen documenten analyseren, synthetiseren en presenteren in het Frans - Studenten kunnen hun mening formuleren in het Frans - Studenten zijn spreekvaardig genoeg om sociale kontakten aan te gaan en te onderhouden. extra - Studenten kunnen een eenvoudige zakelijke brief schrijven in het Frans - Studenten kunnen een telefoongesprek voeren in het Frans - Studenten kunnen grafieken lezen en becommentariƫren - Studenten bezitten voldoende specifieke woordenschat van hun vakgebied.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wij verwijzen naar de kennis verworven in het tweede jaar,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

La Libre Entreprise Le Vif-L'Express Le Moniteur Chroniques Juridiques Trends/Tendances CORNU, P. Erreurs Courantes, Leuven, Garant. GROTHEN, H. LAMOTE, J.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242410
Code:
02242410
Vakcoördinator:
Pascal Aerts
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans