Histologie (2006-2007)

De cursus histologie omvat 3 delen. De cytologie, de algemene histologie waarin de aandacht gaat naar de verschillende weefseltypes. De nadruk wordt hier gelegd op de relatie tussen de morfologie en de functie van de cel. In de bijzondere weefselleer worden het bloedvatenstelsel en het hart grondig besproken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
De student bezit een grondige kennis van de morfologie en de fysiologie van de cel. De student kan weefsels identificeren. De student kan veranderingen begrijpen die zich in het menselijk lichaam voordoen bij ziekteprocessen. De student kent de diverse technieken die gebruikt worden bij de studie van gezond en pathologisch weefsel.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Biologie, Introductie tot medische en biologische technieken

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Stilman,L. ( 2006). Histologie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Wisse, E., Nieuwenhuis, P., Ginsel, L.A. (2004). Functionele histologie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
http:/www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb.htm

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen steeds terecht met vragen bij de docent, hetzij per mail, hetzij tijdens de practische oefeningen, hetzij na afspraak.
OA:
06021180
Code:
06021180
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands