Toegepaste chemie labo DA (2006-2007)

Verschillende instrumentele analysetechnieken worden toegepast voor de analyse van voornamelijk voedingsmiddelen:
 • titrimetrie bij complexvormingsreacties wordt toegepast voor de bepaling van de hardheid van water
 • jodometrische titratie wordt toegepast voor de bepaling van het suikergehalte in een voedingsmiddel, hier wordt gebruik gemaakt van de methode van Luff-Schoorl
 • titrimetrie bij neutralisatiereacties wordt toegepast bij de eiwitbepaling in een voedingsmiddel, hier wordt gebruik gemaakt van de methode van Kjeldahl
 • spectrofotometrie wordt toegepast bij de bepaling van het fosfaatgehalte in een voedingsmiddel
 • gaschromatografie wordt gebruikt bij de bepaling van het ethanolgehalte in jenever
Hierbij wordt steeds de veiligheid in het labo bewaakt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:
 • De studenten hebben een overzicht van de klassieke en instrumentele analysetechnieken die gebruikt worden bij het warenwettelijk onderzoek naar de samenstelling en benaming van levensmiddelen.
 • De studenten leren de theoretische kennis van de scheikunde praktisch toepassen.
 • De studenten worden vaardig in het berekenen en aanmaken van verdunningsreeksen.
 • De studenten kunnen resultaten uit instrumentele analysetechnieken verwerken.
 • De studenten kunnen een kritische mening geven over de waarde van het gevonden resultaat.
 • De studenten kunnen de zwaktes en sterktes van een techniek aangeven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bij volgtijdelijkheid zou moeten staan:

 • Geslaagd voor het labo toegepaste chemie van het eerste jaar.
 • Geslaagd voor de vakken anorganische chemie 1 en 2 van het eerste jaar.
Bij competenties hoort:
 • Grondige kennis van de oefeningen anorganische chemie deel 1 en 2.
 • Cognitieve en praktische kennis van de basishandelingen aangeleerd in het labo toegepaste chemie van het eerste jaar.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Peeters Marleen, Van den broeck Sacha, 2006, Labo toegepaste chemie Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Rombouts Lieve, 2006, Instrumentele analyse, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 120p.

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Uitgebreide inleiding waarbij de docent de achtergrond en de verwerking van de proeven uitlegt en demonstreert. Daarna voeren de studenten zelf de proef uit en verwerken ze kritisch de resultaten.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Op het einde van elk labo moeten de studenten de verwerking van hun resultaten rapporteren. Samen met de punten die ze krijgen voor de technische en cognitieve vaardigheden die ze tonen tijdens de labosessies vormt dit het cijfer voor de permanente evaluatie. Op het einde van de reeks labosessies volgt een schriftelijke test waarin gepeild wordt naar hun cognitieve vaardigheden. Begrijpen ze het waarom van elke stap in het proces? Kunnen ze de resultaten van een fictieve proef correct verwerken? De studenten kunnen via Toledo het labo op voorhand voorbereiden door het oplossen van een 'test'. Hierop krijgen ze feedback. De studenten kunnen, wanneer ze met een specifieke vraag zitten, contact opnemen met de docent via e-mail. De student kan tijdens de hele duur van het labo vragen stellen aan de docent.
OA:
03292072
Code:
03292072
Vakcoördinator:
Marleen Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands