Duits: vertaalbureau (2006-2007)

De cursus is een voorbereiding op een job in een omgeving waarin ook Duits wel eens de voertaal kan zijn. Het eerste deel bevat vooral schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden die gebaseerd zijn op het ‘Zertifikat Deutsch für den Beruf’. Daarna volgen korte schrijfopdrachten en zakelijke gesprekken en het laatste deel van de cursus is een beoordeling van een gesprek op een beurs dat op video is opgenomen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
- De studenten moeten authentieke gesproken en geschreven taaluitingen probleemloos kunnen verstaan. - De studenten moeten zich mondeling vlot en correct in het Duits kunnen uitdrukken. - De studenten moeten zich schriftelijk vlot en correct in het Duits kunnen uitdrukken. - De studenten moeten mondelinge en schriftelijke Duitse taaluitingen in een correct en soepel Nederlands kunnen weergeven of samenvatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eindcompetenties van het overeenkomstige vak in het tweede jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Essers, Jan 003, Duits: Communicatie 1 (syllabus) Van Geel, Jan 2005 Eerste Hulp Bij Vertalen (thematische lijst met websites) Website OM www.komma-net.de/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241920
Code:
02241920
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Duits