Informatievaardigheden (2006-2007)

- opstellen van een goede zoekvraag - gebruik van zoekmachines en databanken - opzoeken van informatie in de mediatheek - betrouwbaarheid van bronnen controleren - informatie verwerken in een tekstverwerker - informatie verwerken in een spreadsheet - informatie verwerken in een presentatie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica kan een goede zoekvraag formuleren die hem optimaal helpt bij het verwerven van de nodige informatie. Hij kan bij het opstellen van de zoekvraag verschillende technieken creatief toepassen waarbij hij de doorlopen stappen duidelijk kan structureren en het nut van elke stap kan toelichten. - De bachelor in elektromechanica kan op het internet, in databanken en in de mediatheek informatie opzoeken. Hij kan de gevonden informatie verzamelen en archiveren per onderwerp. Hij kan de informatie kritisch controleren waarbij hij nagaat of de gevonden informatie betrouwbaar en correct is. Hij kan uit het archief de belangrijkste en meest relevante informatie selecteren - De bachelor in elektromechanica kan informatie verwerken in een verslag waarbij hij aantoont dat hij de technische aspecten van een tekstverwerker en spreadsheet onder de knie heeft. Hij kan het verslag gestructureerd opbouwen en kan een duidelijk, begrijpbare technische taal gebruiken. - De bachelor in elektromechanica kan informatie verwerken in een presentatie waarbij hij aantoont dat hij de technische aspecten van een presentatie pakket onder de knie heeft. Hij kan de inhoud van de presentatie toelichten waarbij hij een duidelijk gestructureerde technische taal gebruikt. - De bachelor in elektromechanica kan in team samenwerken aan een project. Hij kan na overleg de verschillende taken eerlijk verdelen onder de teamgenoten waarbij hij in de mate van het mogelijk rekening houdt met de wensen van elk teamlid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bogaerts Jos / Kenens Liesbeth, 2005, informatievaardigheden, Toledo, KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210358
Code:
05210358
Vakcoördinator:
Jos Bogaerts
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands