elektriciteit (2006-2007)

Gelijkstroomtheorie - Definities en basiswetten (wet van ohm en wetten van kirchhoff) - Technieken voor analyse van gelijkstroomketens en toepassingen - Elektrische energie en vermogen Elektromagnetisme - Definities (veldsterkte, inductie, flux, etc) en basiswetten (stelling van Gauss, wet van Ampère) - Veldberekeningen in lucht en in ferromagnetische materialen - Magnetische krachtwerking en elektromagnetische inductie (wet van Faraday, zelfinductie en wederzijdse inductie) - RL-keten en RC-keten bij gelijkspanning Wisselstroomtheorie - Definities, voorstellingswijzen en gedrag van ideale weerstanden, spoelen en condensatoren - Vermogen en arbeidsfactor - Analyse van wisselstroomketens (serieschakeling, parallelschakeling, gemengde schakeling) - Inleiding tot driefasige systemen: spanningen, stromen, vermogen en arbeidsfactor Technische toepassingen - Beveiliging van installaties - Verlichting - Aandrijvingen Oefenzittingen Labo

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen de basisgrootheden van de elektriciteit definiëren (spanning, stroom, weerstand, vermogen). - Studenten kunnen de verschijnselen van het elektromagnetisme verklaren en enkele technische toepassingen ervan situeren. - Studenten kunnen de basisbegrippen en basisgrootheden van de wisselstroomtheorie definiëren en uitrekenen: gemiddelde waarde, effectieve waarde, vermogen, arbeidsfactor, etc - Studenten kunnen eenvoudige gelijkstroomketens, eenvoudige wisselstroomketens en eenvoudige driefasige systemen analyseren. - Studenten kunnen de voornaamste technische specificaties van verlichtingssystemen en aandrijfsystemen interpreteren - Studenten hebben noties van veiligheid in elektrische installaties - Studenten kunnen elektrische meettoestellen gebruiken en kennen de werking ervan. - Studenten kunnen eenvoudige netwerkschakelingen realiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten moeten: - basiskennis van elektrostatica hebben: elektrisch veld, elektrische potentiaal, enz - basiskennis van wiskunde hebben: oplossen van eerste orde differentiaalvergelijkingen, complex rekenen, vectorrekenen, etc

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Ham Geert, Elektriciteit - Biotechniek, 2005. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. Mertens Walter, Elektriciteit - Oefenopgaven, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel Segers Werner, Labo-opgaven practicum elektriciteit, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03201742
Code:
03201742
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands