seminaries/excursies L (2006-2007)

Voorbereiding eindwerk - Eisen die aan een wetenschappelijk werk worden gesteld - Onderzoek en onderzoeksmethoden - Organisatie van de stage - Bibliografische instructie met raadpleging van relevante databanken - Introductie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen - Criteria bij het schrijven van een eindwerk - Accuraat rapporteren Bedrijfsbezoeken: - proefbedrijf veeteelt Poppel (AVEVE) - Agriflora - proefbedrijf varkens Neerhespen - bedrijf veevoeder-bijproducten - labo veevoederbedriif - onderzoeksstation pluimvee (Speldertholt) - varkensfokkerij en selectie - bezoek bedrijven alternatieve veehouderijtakken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kunnen rapporteren Begrippen uit landbouw en veehouderij

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s en presentaties Werkgroep criteria KHK, CRITERIA BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN SCRIPTIE, Campinia Media, 2001 Verwijzingen naar interessante websites Literatuur OOST, HOE SCHRIJF IK EEN BETERE SCRIPTIE, 2000, [ISBN 9025411428] SCRIPTIE, 1998, [ISBN 9033440415]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03203070
Code:
03203070
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands