Outward Bound School (2006-2007)

De Outward Bound cursus is een vierdaagse programma in de Ardennen. In deze cursus leer je via outdoor activiteiten in de natuur jezelf kennen en je grenzen verleggen. Je doet ervaringen op die je persoonlijk leerproces voeden. Het is een ervaringsgericht leren over jezelf. Je persoonlijk leerproces staat op de voorgrond, maar het leren gebeurt door interactie het uitwisselen, het spiegel zijn voor mekaar, jezelf en de anderen bevragen. Je moet ook keuzes maken en er verantwwordelijhkheid voor dragen, initiatief nemen. Je eigen leerproces opnemen. Er is geen vast programma van activiteiten. De vorm en de inhoud wordt gegeven in functie van het groepsgebeuren en iders individule kwaliteiten. Belangrijk bij deze cursus is het zoeken naar linken tussen ervaringen op deze cursus en je dagelijks functioneren als kleuteronderwijzer in de klas en de school. Dit kan verder opgenomen worden in je persoonlijkontwikkelingsplan van je opleiding als kleuteronderwijzer.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Tijdens de cursus leer je via ervaringen in de natuur vooral reflecteren over jezelf en je functioneren in een groep. Je leert je eigen leerproces opnemen. Je leert je ervaringen uiten en uitwisselen met anderen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
In groepsactiviteiten leer je in een team bepaalde probleemsituaties concreet oplossen.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • Andere: Vierdaagse in de Ardennen met overnachting.

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

  • Andere: Schriftelijke reflectie

B. Omschrijving

Je maakt een schriftelijk refectieverslag van de curus aan de hand van vragen.
OA:
11267293
Code:
11267293
Vakcoördinator:
Eddy Lodeweyckx
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands