Uitdieping Geschiedenis (2006-2007)

In afspraak met de docent worden enkele thema's uit de wereldgeschiedenis bestudeerd zoals de economie in de westerse middeleeuwen en ontdekkingstochten door andere culturen, Individuele bezoeken aan tijdelijke tentoonstellingen en musea behoren ook tot de mogelijkheden,

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Historische initiatie Vakspecifieke termen, begrippen en concepten, nodig om zich van het verleden een beeld te vormen, kunnen gebruiken. Een algemeen historisch referentiekader kunnen hanteren. Inzicht demonstreren in evolutie en complexiteit van het maatschappelijke gebeuren. Inzicht demonstreren in de tijd- en plaatsgebondenheid van het menselijke handelen. Vanuit de historische methode met gevarieerd historisch informatiemateriaal kunnen omgaan. Het discussie- en constructiekarakter van historische kennis onderkennen. Interesse betonen voor de grote maatschappelijke problemen in heden en verleden. Zich kunnen inleven in andere samenlevingsvormen dan de huidige en dan de westerse. Waardering tonen voor de fundamentele menselijke waarden in de geschiedenis van de mensheid. - Bereid zijn tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, met kennis van zaken, voor de verdere ontwikkeling van de samenleving. - Didactiek Op basis van leerplannen, handboeken, handleidingen, achtergrondinformatie en vakdidactische richtlijnen lesvoorbereidingen kunnen maken. Doelstellingen efficiƫnt kiezen en formuleren. Leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen. De methodische aanpak- en groeperingvormen bepalen. Toetsen ontwerpen en doelgericht evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties van het 2e jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
10254890
Code:
10254890
Vakcoördinator:
Gorik Goris
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands