Culturele en maatschappelijke vorming (2006-2007)

Vermits dit jaar een alternatieve reis wordt georganiseerd voor de studenten die geen Engels of Geschiedenis volgen, beperkt het deel cumavo zich tot de bespreking en persoonlijke verwerking van: *één cultuuraspect zoals dat in de reis aan bod kwam *maatschappijkritische lectuuropdracht gekoppeld en getoetst aan concrete ervaringen tijdens de alternatieve reis Informatie - en communicatietechnologie * ICT en het bevorderen van een actief, authentiek, werkelijkheidsgericht, samenwerkend leren. * Websites die erg nuttig kunnen zijn voor een leerkracht. * Organisatiemodellen om met ICT in een klassituatie te werken. * Software om zelfcorrigerende oefeningen te maken. * Een aantal concrete voorbeelden van leeravonturen via ICT. * Richtlijnen om op een veilige en wettelijke manier met de computer te werken.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als cultuurparticipant: -Je scherpt de vaardigheden omtrent CuVo & MaVo, verworven in het eerste en tweede jaar, verder kritisch aan; -Je volgt zowel filmopvoeding als cultuurmanifestaties in hun verschillende vormen als breed-maatschappelijke tendensen evenals actuele ontwikkelingen op. Je plaatst deze elementen binnen de les- en onderwijspraktijk, vooral door uitwerking binnen de stageperiodes én middels persoonlijke verwerking; -Je volgt actuele ontwikkelingen en je toetst de eigen dialoogbereidheid aan de bevindingen opgedaan tijdens de 'diversiteitstweedaagse'; de opgedane ervaringen krijgen een schriftelijke neerslag in een kritisch verslag op basis van de eigen bevindingen; De website "www.actualiteit.org" blijft onverkort als referentiewebsite gelden. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: -Je doet dit alles in de eerste plaats met het oog op de/een onderwijspraktijk waar gelijke kansen geen loos begrip zijn.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Culturele en maatschappelijke vorming: -geen bijzondere voorkennis vereist. Informatie - en communicatietechnologie: -De leerstof en vaardigheden van de ICT-cursus in het eerste en tweede jaar worden als voorkennis verondersteld. -Je past de geleerde ICT-vaardigheden (tekstverwerking, html, presentatie, rekenblad, Hotpotatoes) op een geïntegreerde manier toe om een boeiend leeravontuur voor leerlingen te ontwerpen.

A. Type

  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Culturele en maatschappelijke vorming: -Infostand met geselecteerde literatuur en documentaties i.v.m. alle culturele activiteiten. -Gidsen en zelf verworven informatie omtrent de culturele activiteiten. Informatie - en communicatietechnologie: -Cursustekst: ICT met leerlingen. -Ondersteunend materiaal op Blackboard.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261501
Code:
11261501
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands