Tuinbouwmachines (2006-2007)

Soorten bewaarsystemen bij fruit Rijpingsfysiologie Koelapparatuur Bouw koelcel Controle bewaring en sturing Bewaarproblemen Energetische aspecten bij fruitbewaring Bewaaromstandigheden voor appel en peer De gevoeligheid en bewaaromstandigheden van tuinbouwproducten De onderdelen van de mechanische koelinstallatie: verdamper, condensor, compressor, regelventiel, hulp- en regelapparatuur Overzicht van de verschillende bewaarsystemen in de tuinbouw: droge koeling, natte koeling, doorstroomkoeling, gewijzigde gassamenstelling De cursus tuinbouwmachines behandelt een aantal belangrijke groepen van machines: zaaimachines, plantmachines, sorteermachines,mechanische onkruidbestrijding Per groep worden een aantal punten behandeld: bouw, werking, afstelling, onderhoud, voor- en nadelen, vergelijking van de verschillende types, kostprijs en rendabiliteit

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de toepassing van de praktisch belangrijke fruitteeltmachines en technieken kunnen weergeven en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden inzien. De studenten kunnen de voornaamste bewaarcondities van fruit-, groente-, en sierteeltproducten weergeven. De studenten kunnen de opbouw en de onderdelen van de mechanische koelinstallatie benoemen en uitleggen. De studenten kunnen de verschillende bewaarsystemen toegepast in de tuinbouw uitleggen en vergelijken. De studenten moeten de bouw en werking van de machines kunnen uitleggen. De studenten moeten de voor-en nadelen van de machines kunnen bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293600
Code:
03293600
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands