Engels en communicatie (2006-2007)

Engels: - English spelling, interpretation of numbers, units and abbreviations - laboratory equipment - names of elements and compounds - texts on e.g. safety in the lab, medicine, careers in medical technology, estimation of pH, the periodic table, biotechnology, AIDS, gene therapy, etc. Communicatie: - samenvattingen schrijven - presenteren - rapporteren

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:
Engels & Communicatie: Basiscompetenties: - Studenten kunnen aan de hand van mondelinge en schriftelijke Nederlandstalige en Engelstalige bronnen mondeling en schriftelijk rapporteren. - Studenten kunnen schriftelijk en mondeling communiceren volgens de principes van de moderne zakelijke communicatie. - Studenten kunnen vaktechnische teksten in het Engels raadplegen en aan de hand daarvan vaktechnische handelingen uitvoeren. - Studenten passen de Engelse grammaticaregels adequaat toe in functionele mondelinge en schriftelijke taalgebruikssituaties. Extra competenties: - Studenten kunnen courante Engelse woorden en het typische vakjargon dat ze gebruiken correct uitspreken.

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - Engels secundair onderwijs (ASO of TSO) Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Dillien Lena, 2006, Engels & Communicatie. Deel I. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 95p. - Baeckens R. en Meukens P., 2003, Zakelijke Communicatie, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 208p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
06022711
Code:
06022711
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Engels