Zaakschadeverzekering (2006-2007)

- Cursus verzekeringen 1 ste jaar - Cursus zaakschadeverzekering: Brandverzekering - Eigen schade motorrijtuigenverzekering - Kredietverzekering - Machinebreukverzekering

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bellens Hilde, 2006, Zaakschadeverzekeringen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,82 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242241
Code:
02242241
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands