sensoren (2006-2007)

-Algemene opbouw van een meetsysteem -Karakteristieken van meetsysteemelementen -Ladingseffecten in meetsystemen -Stoorsignalen, aarding en afscherming -Binaire sensoren -Resistieve sensoren -Capacitieve opnemers -Inductieve sensoren -Opto-elektrische sensoren -Piëzo-elektrische sensoren -Ultrasone sensoren -Positiemeting -Drukmeting -Temperatuurmeting -Niveaumeting -Debietmeting -Interfacing

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student heeft kennis van de meest gangbare sensorenvoor het meten van talloze fysische grootheden zoals positie, snelheid, versnelling, druk, debiet, rek, temperatuur enz.. Hij kent de fysische principes waarop deze sensoren zijn gebaseerd en kan op basis van de verschillen, via een pro- en contra afweging een gefundeerde keuze maken voor een gegeven toepassing. De student kan ook de nodige analoge signaalverwerking ontwerpen voor een gegeven sensor systeem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Sensoren (J. Baeten)

C. Aanbevolen leermiddelen

Boek "Sensors and Signal Conditioning", Ramon Pallas-Areny en John Webster

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201904
Code:
03201904
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands