Marketingcommunicatie (2006-2007)

1. Geintegreerde marketingcommunicatie 2. Merkenbeleid 3. Hoe werkt marketingcommunicatie 4. Marketingcommunicatiedoelgroepen 5. Marketingcommunicatiedoelstellingen 6. Marketingcommunicatiebudgetten 7. Reclame 8. Mediaplanning 9. Reclameonderzoek 10. Public relations 11. Sponsoring 12.Verkoopspromotie 13. Direct Marketing

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- je kan gebruik maken van de diverse communicatiemiddelen als een geintregreerd geheel - je kan zelfstandig een communicatieplan uitwerken - je kan binnen de ondernemingsdoelstellingen bepalen welke communicatiemiddelen het best ingezet kunnen worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van het vak 'inleiding tot de marketing' (zie 1 BM)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: P. De Pelsmacker, Marketingcommunicatie, 2de editie, Paerson, Prentice Hall FLOOR, K. 2002, Marketing communicatie strategie, Stenfert Kroese. VAN RAAIJ, F Magazine Media Marketing Magazine Pub.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02240870
Code:
02240870
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands