analoge ontwerpen oef (2006-2007)

Oefeningen Analoog filterontwerp met behulp van matlab en multisim: -Laagdoorlaatfilter -Hoogdoorlaatfilter -Banddoorlaatfilter -Bandsperfilter - Implementatie van Butterworth, Chebyshev (I-II), elliptische en Besselfilters. -Actieve en passieve implementaties

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan een geschikt analoog filter kiezen en ontwerpen voor een gegeven specificatie. Hij kan daarvoor geƫigende software als matlab en multisim gebruiken. Hij kan dit doen voor laag- en hoogdoorlaatfilters, banddoorlaat- en bandsperfilters. Hij kan ook de geschikte implementatie kiezen (passief, actief, LC) en ontwerpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cusus 'Selectieve versterkers', Jan Cluysen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03203152
Code:
03203152
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands