Informaticatoepassingen (2006-2007)

Windows XP MS Word 2003 MS Excel 2003 MS Powerpoint 2003 Internet en e-mail basisbegrippen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
Praktisch gebruik van een PC via Windows XP, grondige kennismaking me het besturingssysteem. Grondige kennismaking met presentaties. Kennis van internet en e-mail. De student leren werken met een tekstverwerkingsprogramma en een spreadsheetprogramma, en aldus een beeld geven van de kracht en mogelijkheden van dergelijk PC pakket (Word 2003- Excel 2003)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusmateriaal voor PPT. Curusmateriaal van Van Heuverswijn, K., (Word, Excel en Windows XP) aangevuld met eigen oefeningen over elk onderdeel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08272100
Code:
08272100
Vakcoördinator:
Tom Melis
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands