Golven, elektriciteit, thermodynamica (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Studenten weten wat een golf is en kennen de belangrijke eigenschappen en toepassingen van een golf Studenten kennen de golf-deeltjesdualiteit van elektromagnetische straling en weten welke fenomen met welk model verklaard kunen worden Studenten weten op welke manier golven een rol spelen in chemische analysetechnieken Studenten kennen een aantal belangrijke porcessen waarbij temperatuur en/of druk en/of volume variƫren en kunnen hiervan arbeid berekenen Studenten kunnen de macroscopische grootheden druk, volume en temperatuur koppelen aan de microscopische eigenschappen van gasdeeltjes Studenten kennen de begrippen spanning, stroom en weerstand en kunnen die begrippen gebruiken in gelijkstroomketens.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis uit de 'calculus': zie Wiskunde en statistiek

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

-De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Golven en trilling, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Thermodynamica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, 2004, Fysica 2 Deel Elektrostatica, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel -De Meester Katrien, Peeters Marleen, Roofthooft Els, 2004, Werkcollege Fysica 2, niet-gepupliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit verschillende soorten vragen:
 • vragen die het inzicht toetsen (theoretische afleiding, meerkeuzevragen, waar/vals, matching,...)
 • interpretatie van grafieken
 • oefeningen en toepassingen
OA:
06022700
Code:
06022700
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands