Algemeen recht 2 (2006-2007)

o Burgerlijk recht (Familierecht)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
· Memoriseren en parate kennis verwerven van begrippen die vaak in de rechtsvakken worden gebruikt · Om de eindcompetentie (consulteren van bronnen) te bereiken moeten studenten van het eerste jaar het burgerlijke wetboek leren gebruiken. · Studenten moeten al in staat zijn om eenvoudige juridische oplossingen te zoeken voor hulpvragen die betrekking hebben op het familierecht · Relevante situaties kunnen ontrafelen en er de reglementering op toepassen · Eenvoudige en algemene uitleg geven over wetgeving

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Algemeen recht · Jo Van Oekel en Yves stevens, 2006-2007, Niet gepubliceerd werkboek, KH Kempen, Geel. · Boonen J. ea, Recht voor welzijnswerkers, Mechelen, Kluwer, 2006.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: consult

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04230160
Code:
04230160
Vakcoördinator:
Jo Van Oekel
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands