Perinatologie (2006-2007)

Deze OA richt zich vooral op de anatomie,fysiologie en biochemie in de specifieke situatie van transitie en neonatale periode en legt in aansluiting met he OO Anatomie een grondige basis voor de vroedkundige benadering van de neonaat .

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
Toelichting:
De student heeft inzichten in de belangrijkste fysiologische rijpings- en adaptatieprocessen. Dit stelt hem in staat zorgbehoeften bij de neonaat te detecteren en een geïndividualiseerde zorg aan te bieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur cursus Aanbevolen literatuur Anatomie en fysiologie, Kirchmann

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09285040
Code:
09285040
Vakcoördinator:
Annemie Buelens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands