Duits (2006-2007)

- Belangrijkste types zakelijke brieven in het Duits. - Versteviging van de bestaande grammaticale basiskennis. - Uitdieping van de in 2de jaar behandelde leerstof i.v.m. telefoneren en basiswoordenschat. - Voeren van zakelijke gesprekken. - Oefeningen i.v.m. productpresentatie, rondleiding en bedrijfsvoorstelling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĂ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- De studenten moeten een eenvoudige, zakelijke Duitse tekst vlot en fonetisch correct kunnen lezen en begrijpen. - De studenten moeten in behoorlijk Duits beroepsgerichte gesprekken kunnen voeren. - De studenten moeten zakelijke Duitse brieven kunnen begrijpen en schrijven. - De studenten moeten zakelijke telefoongesprekken in het Duits kunnen voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties van het overeenkomstige vak in het 2e jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- ESSERS, J. 2006, Communicatie in het Duits, Geel, Campinia Media (niet gepubl. cursus) - FORST, G. 2002, Thematische Woordenschat Duits, Antwerpen, Intertaal. - HERING, A. 2003/ MATUSSEK, M., Geschäftskommunikation Schreiben und Telefonieren, Ismaning, Hueber.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242320
Code:
02242320
Vakcoördinator:
Jan Essers
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Duits