Frans (2006-2007)

Communicatie in het Frans: Aangezien de werksessies steeds in een computerlokaal doorgaan behoren tot de basis-activiteiten: Expertisering in het gebruik van ICT4L -Tools voor "life-long-language-learning" - zelf een database ontwerpen en gebruiken voor "Dynamisch WoordenschatBeheer" volgens de Europese niveaus (zie "Common European Framework Reference") - Machine Translation software en Translation Memory software, zoals Systran Premium bvb, efficiënt gebruiken - Electronische (vertaal- en verklarende) woordenboeken off-line en on-line effectief exploiteren en eventueel customizeren - in WORD geïntegreerde professionele spell-, grammar- and style-checkers permanent gebruiken - een access applicatie om ICT terminologie in het Frans in te oefenen. Met de hulp van een handboek worden "common errors" verbeterd. Bij het inoefenen van mondelinge vaardigheden worden digitale video met woordverklaring, transcriptie en oefeningen aan de computer gebruikt. De inhoud heeft steeds betrekking op actuele ICT-thema's. Beoogd eindniveau: CEFR A1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Frans uitdrukken, vooral in bedrijfseconomische contexten. De studenten kunnen zelfstandig geschreven en audiovisuele documenten verwerken. Verder kunnen ze zelfstandig taalcorrectie verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Bronmateriaal op het digitaal leerplatform ("Virtueel Taallabo") / internet Cornu Philippe, Grothen Hélène, Lamote Johan, "Erreurs Courantes", uitg. Garant, Antwerpen Access Applicatie op CDROM: Sannen Marc, "Lexique des TIC", uitg. WUC, Geel Grammaticawijzer Frans, uitg. IntertaaL, A'pen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • aan de computer
 • presentatie

B. Omschrijving

Tijdens de iteratieve proces-evaluatie: individuele mondelinge beurten van 10 minuten in "tête à tête" met de docent. Via e-mail.
OA:
02240551
Code:
02240551
Vakcoördinator:
Johan Lamote
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans