toegepaste mechanica pract (2006-2007)

Algemeenheden over verbrandingsmotoren gevolgd door een praktische toepassing. Inleiding op ultrasoon onderzoek. - IJkingen van tasters. - Metingen op verschillende proefstukken. Ontwerpen van hydraulische schema's op PC. - Opbouwen van deze schema's op een hydraulische groep waarbij de relaisschema's van het PC-ontwerp omgezet wordt in een PLC schema. Uittesten van verschillende hydraulische ventielen in werking. Opmeten van de krachten bij een verspaning bij gewijzigde parameters. Praktisch gebruik van rekstrookjes. Opmeten van elektrodekarakteristieken bij een laspost. Programmering van een lasrobot.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen basis hydraulische schakelingen ontwerpen en opbouwen, Zij kunnen de koppeling realiseren tussen de PLC en de schakeling, - Studenten begrijpen de werking van een lasrobot, Zij kunnen een laspostkarakteristiek praktisch opmeten en hieruit de nodigen besluiten trekken, - Studenten begrijpen de werking van een verbrandingsmotor en kunnen deze praktisch afstellen, - Studenten kunnen de ultrasoon technieken praktisch gebruiken waarna zij de resultaten van de metingen kunnen analyseren, - Studenten kunnen met behulp van rekstrookmetingen een analyse maken van verschillende belastingstoestanden,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisprincipes van de sterkteleer : reactiekrachten, spanningen, vervormingen. Technisch tekenen : maataanduiding, passingen, oppervlakteruwheid. Hydraulica. Verspaningstechnieken

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota's. Machine-onderdelen : Roloff/Matek. Proefopstellingen in het labo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201250
Code:
03201250
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands