Vakdidactiek Handel (2006-2007)

Uitwerken van een efficiënte lesopbouw naast theoretisch-didactische inhouden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10251170
Code:
10251170
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands