Systeemanalyse (2006-2007)

Objectgeoriƫnteerde analyse met UML (Unified Modelling Language) en een Tool als Rational Rose. Uitwerking en aanpassing van een uitgebreid ontwerp. Inleiding enterprise patterns. Een enterprise pattern voor een bedrijfsaspect. Inleiding design patterns.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan gegevens behandelen. De student kan analyseren. De student kan oplossingen uitwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft in het tweede jaar het opleidingsonderdeel Systeemanalyse met succes afgelegd.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursustekst Rational Rose. cursustekst Enterprise Patterns. cursustekst Design Patterns.

C. Aanbevolen leermiddelen

WARMER, J. KLEPPE, A. Praktisch UML 2de editie, Addison Wesley, 266 blz, ISBN 90-430- 0494-4.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240600
Code:
02240600
Vakcoördinator:
Jef Verhaegen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands