elektronica pract (2006-2007)

Gebruik van labotoestellen: oscilloscoop, functiegenerator, voeding en multimeter - Technologie van de componeneten - Diodeschakelingen - Clippingschakelingen - Clampingschakelingen - Gelijkrichting en afvlakking - Ontwerp van een voeding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Analyse van schakelingen waarin halfgeleidercomponenten gebruikt worden Studie van beperkingen in verband met frequentie-weergave Analyse van schakelingen met operationele versterkers Schakelingen simuleren, bouwen en testen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Digitale leeromgeving TOLEDO

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus - Flashcursus op Toledo - Verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De studenten bouwen op een correcte manier de schakelingen op, volgens de instructies in de cursus. Zij doen de nodige metingen om de schakeling uit te testen. Een correct gebruik van de meetapparatuur is daarbij een heel belangrijk aandachtspunt.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

In een ontspannen sfeer kunnen de studenten elkaar helpen en is een docent steeds aanwezig om de nodige ondersteuning en instructies te geven om veilig en correct te werken.
OA:
03200153
Code:
03200153
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands