Klinische chemie (2006-2007)

In een eerste deel wordt de weg bestudeerd die een monster doorloopt van afname, analyse tot resultaat. De verschillende soorten monsters worden bestudeerd met hun fysiologische betekenis. Hoe de kwaliteit van de analyse beoordeeld wordt uitgediept. In een tweede deel wordt er gestart met het klinisch biochemisch onderzoek waar de verschillende parameters aan bod komen. Eerst worden de elektrolieten bestudeerd met name: natrium, kalium, chloride en het zuurbase evenwicht.De longfunctietesten komen hier aan bod. Andere scheikundige parameters zoals calcium, fosfaat, magnesium, ijzer, koper en bilirubine worden daarna bestudeerd. Van al deze parameters worden ook de te gebruiken analysetechnieken uitgelegd.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten kunnen het verloop beschrijven dat een monster doorloopt van afname, analyse tot resultaat toe. - Studenten kennen de verschillende soorten monsters wat fysiologie en afname betreft. - Studenten leren het begrip kwaliteitscontrole kennen - Studenten kunnen de verschillende elektrolieten, natrium, kalium en chloride, beschrijven met hun overeenkomstige analysetechnieken - Studenten kennen de werking van het zuurbase evenwicht in het lichaam - Studenten kennen de longfunctietesten. - Studenten kunnen de verschillende scheikundige parameters; calcium, fosfaat, magnesium, ijzer, koper en bilirubine, beschrijven met hun overeenkomstige analysetechnieken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus biologie en anatomie en fysiologie van het eerste jaar.De basistechnieken van analytische scheikunde van het tweede jaar. De biomoleculen uit biochemie van het tweede jaar.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- GAW, Clinical Biochemistry, ICT, Elsevier, third edition 2004, ISBN 0443072698 - TYTGAT, Ite, Klinische Chemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

- TIETZ, N., Fundamentals of Clinical Chemistry, WB Saunders Company, 1976, ISBN 0721688667 - BURTIS, C., ASHWOOD, E., R., Tietz Textbook of Clinical chemistry, 3th edition, WB Saunders Company, 1999, ISBN 0721656102 - VANEERD, KREUTZER, Klinische Chemie voor analisten, deel 1, 2de druk 2000, Bohn Stafleu Van Loghum, Diegem, ISBN 903132003

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Er worden twee vragen gesteld over 1) soorten monsters of elementen van de pre-analytische fase 2) een bepaald type elektrolyt waarbij de student een 10-tal minuten schriftelijk kan voorbereiden en dan mondeling een korte samenvatting zal geven over de gestelde vraag. Er wordt één vraag gesteld over 3) het zuur-base evenwicht deze vraag is meestal een concrete casus met cijfermateriaal aan de hand van de welke de student het inzicht in deze materie kan toelichten na een 10-tal minuten schriftelijke voorbereiding. Schema's of tabellen worden aan de student ter illustratie gegeven, het engelstalig handboek "Clinical Biochemistry" mag gebruikt worden. Bijvragen worden gesteld om de kennis en het inzicht na te gaan.
OA:
06021200
Code:
06021200
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands