natuurkennis 1 (2006-2007)

Biodiversiteit Dieren
 • Systematiek & taxonomie
 • Invertebrata
 • Vertebrata
We starten met een bezoek aan Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het bestuderen van de biodiversiteit van dieren stelt ons in staat om zelf een wetenschappelijke rondleiding in dit KBIN te geven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • handboek
 • materiaal op WWW
 • Andere: Materiaal in KBIN

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk
 • Andere: Bezoek KBIN

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Rondleiding geven in KBIN

B. Omschrijving

Toledo
 • discussieforum - continu
OA:
03202161
Code:
03202161
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands