Financiële instellingen (2006-2007)

Deel 1:Tendensen Deel 2:Reglementering A.Coëfficiënten B.Boekhouding C.Wet 22 maart 1993 Deel 3:Indekkingstechnieken A.Wisselkoers B.Rente Deel 4:Ombudsdienst A.Ombudsman B.Gedragscode Deel 5:BV Deel 6: Witwassen van kapitaal Deel 7: Febelfin

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student moet in staat zijn om : - de verschillen tussen de verschillende soorten financiële instellingen te begrijpen - over actuele zaken na te denken - inzicht te verwerven in de financiële structuur van België

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241690
Code:
02241690
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands