Sociale marketing (2006-2007)

We gaan dieper in op de speciefieke marketingtechnieken die de sociale sector vandaag de dag vraagt. Op basis van deze technieken en de ons bekende marketingtermen gaan we enkele cases uit de praktijk dieper uitwerken. Per groep van 3/4 studenten wordt er een vooldig marketingplan opgesteld voor een zelfgekozen onderwerp.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiĆ«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieĆ«n
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De student is zich bewust van de specifieke eigenheid van sociale marketing in diverse situaties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de competenties van de cursussen 'marketing' in de voorgaande jaren.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Sociale Marketing, De Boeck, Leen Lagasse

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • Andere: gastcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02243101
Code:
02243101
Vakcoördinator:
Caroline Van Looy
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands