Communicatievaardigheden (2006-2007)

Vertrekkend vanuit het theoretisch kader van de algemene communicatietheorie worden de basiscommunicatievaardigheden aangeboden die een hulpverlener nodig heeft. Het gaat daarbij om luistervaardigheden, ondersteunende en motiverende tussenkomsten en over structurerende vaardigheden). De cursus bespreekt hoe een basisstructuur in een gesprek aangebracht kan worden en hoe die basisstructuur in een probleemverhelderend, een ondersteunend en een motiverend gesprek vorm kan krijgen. In deze gesprekken wordt ook aangetoond hoe de luistervaardigheden daarvoor ingezet kunnen worden. Ten slotte wordt alles toegepast op een volledig adviesgesprek.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten herkennen de basiscommunicatievaardigheden en de axioma’s van de algemene communicatietheorie in praktijksituaties en kunnen ze correct benoemen. - Studenten kunnen de basiscommunicatievaardigheden gepast inzetten in eenvoudige praktijksituaties en houden daarbij rekening met de axioma’s van de algemene communicatietheorie. - Studenten gebruiken op een flexibele wijze een duidelijke basisstructuur om een gesprek op te bouwen. - Studenten kunnen gepast erkennend, ondersteunend en motiverend interageren met cliënten in gesimuleerde probleemverhelderende gesprekken en adviesgesprekken. Extra competenties: - Studenten geven elkaar gepast en kritisch feedback en staan zelf open voor feedback. - Studenten gebruiken een ruim gamma aan nuances in hun interactie met anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Op de Beeck, B. Schoofs, L. De Bot, L. (2005) Communicatieve vorming. Niet gepubliceerde cursus KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Lang Gerrit, Van der Molen Henk, 1991. Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. Baarn, Nelissen, 187 p.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

De studenten krijgen een korte voorbereidingstijd, trekken een casus en spelen een rollenspel met de docent waarin de geziene leerstof is verwerkt.
OA:
06022163
Code:
06022163
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands