Economie (2006-2007)

Het eerste deel bevat een aantal bedrijfseconomische topics. Het eerste topic handelt over break-even analyse. Dergelijke analyse is noodzakelijk voor de bepaling van de minimale omzet. Vervolgens wordt de jaarrekening onderworpen aan een financiële analyse. De meeste aandacht gaat uit naar de berekening van ratio's die een inzicht geven in de liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitspositie van een bepaald bedrijf. Ten derde komt het investeringsvraagstuk en technieken ter beoordeling van de financiële haalbaarheid aan bod. Als laatste topic volgt kostprijsberekening. Enkele essentiële inzichten inzake soorten kosten en berekeningsmethoden worden aangereikt. Het tweede deel heeft een meso en macro-economische invalshoek. Algemene begrippen zoals nationaal product en inkomen, tewerkstelling en werkloosheid, inflatie worden uitgediept. Verschillende bedrijfsstrategieën en financieringsmogelijkheden komen aan bod. Tenslotte gaat de aandacht uit naar het monetair beleid en het overheidsbeleid.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De student is in staat om : - de basisbegrippen van onze economische samenleving te verwoorden en uit te leggen aan de hand van voorbeelden uit de profit én not-for-profitsector - de samenhang binnen de economische samenleving te herkennen, te begrijpen en uit te leggen - de besproken technieken toe te passen in concrete situaties uit de profit en de not-for-profitsector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Thijs Hilde, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Marieke Van Beylen, 2005, Macro-economie in kaart gebracht: een kijk op de economische entiteiten, Campinia Media, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242550
Code:
02242550
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands