Geld- en kapitaalmarkt (2006-2007)

Module 1 Inleidende beschouwingen - financiële activa - financiële markten - wisselkoerssystemen - financiële instellingen in België • kredietinstellingen • risicokapitaalverschaffers • beleggingsondernemingen • institutionele beleggers Module 2 Rente en sparen - spaargedrag in België, Europa, USA - yieldcurve - korte rente en lange rente – inflatie - monetaire politiek van het ESCB - geldplaatsingen bij Belgische kredietinstellingen Module 3 Pensioenstelsel - belang 1e, 2e en 3e pijler - Zilverfonds - pensioenfondsen - pensioensparen Module 4 Beleggingsfondsen - basisbegrippen - soorten beleggingsfondsen - de markt van beleggingsfondsen - kostenstructuur - belang van beleggingsfondsen voor de kapitaalmarkt - ethische beleggingsfondsen - de Europese en Amerikaanse fondsenmarkt - nieuwe ontwikkelingen Module 5 Obligaties - kenmerken - rendement - ‘duration’ - primaire (emissie)markt - secundaire (verhandelings)markt Module 6 Staatsschuld - oorsprong van de staatsschuld - terminologie - gevolgen van een hoge staatsschuld - mogelijke oplossingen - vergelijking met andere landen Module 7 Macro-economische indicatoren Module 8 Aandelen - aandeel als marktobject - primaire en secundaire markt voor aandelen - beurskoersen – beursindices - fundamentele analyse : grondbegrippen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- de studenten verwerven een gedegen inzicht in de samenhang en werking van de geld- en kapitaalmarkt - de studenten kunnen omschrijven wat het belang is van de verschillende financiële instellingen voor de geld- en kapitaalmarkt - de studenten beseffen de invloed van macro-economische variabelen op beleggingsmogelijkheden - de studenten hebben inzicht in de toestand van het Belgische pensioenstelsel en de overheidsschuld en de invloed op de financiële markten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben de volgende onderwijsactiviteit gevolgd in het eerste jaar : - bank- en verzekeringswezen Daarnaast hebben zij kennis van interestberekening en noties van de belangrijkste financiële begrippen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bank- en Beurswezen in België, H. De Muynck, Academia Press, 2005 Tekstmodules met krantenartikels en transparanten. Verplichte en/of aanbevolen lectuur Tijd Trends – Cash – De Belegger Periodieke berichten financiële instellingen o.a. KBC : Beleggingsberichten , ING : Financiële Berichten,… Wegwijs in Fondsen, div. analisten van De Belegger Wegwijs in Financiën & Economie, div. journalisten van de Financieel Economische Tijd, Uitgeversbedrijf Tijd, 2003, 103p. Memento der Effecten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08271220
Code:
08271220
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands