Orthopedische pathologie (2006-2007)

In de orthopedische pathologie worden drie grote groepen orthopedische aandoeningen behandeld: 1. Amputaties, 2. Arthropathieën of gewrichtsaandoeningen en 3. Traumatologie. In deel 1 worden na een inleiding over de geschiedenis van de amputaties en begrippen transplantaties en reïmplantaties de oorzaken van amputaties besproken, de indicaties tot amputatie, de keuze van het amputatieniveau en amputatiechirurgie, en vervolgens de diverse amputaties van het bovenste en onderste lidmaat. Tot slot worden ook de nabehandeling, revalidatie en de stompproblemen behandeld. In deel 2 worden de degeneratieve gewrichtsaandoeningen (artrose), infectieuze artritiden, rheumatoide artritiden, metabole gewrichtsaandoeningen en neurogene osteo-arthropathieën besproken. Tot slot worden ook het lengteverschil van de onderste ledematen, de asafwijkingen van de onderste ledematen, torsie-afwijkingen in de onderste ledematen en verworven aandoeningen van de heup bij kinderen behandeld. In deel 3 wordt dieper ingegaan op de traumatologie. In de inleiding worden algemene begrippen van trauma, acute letsels, chronische letsels en weefselschade besproken. Vervolgens wordt de basisstructuur van het botweefsel behandeld, alsook principes van fractuurheling, fractuurbehandeling, types fracturen en complicaties van fracturen. Tot slot wordt de behandeling besproken van de fracturen en luxaties per regio: bekken, heup, femur, knie, tibia, voet, eenkel, wervelkolom, schoudergordel, humerus, elleboog, voorarm, pols en hand, waarna nog enkele begrippen van revalidatie en oefentherapie na fracturen worden toegelicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

LISSENS Mark, Orthopedische Pathologie, Deel 1: Amputaties, Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen LISSENS Mark, Orthopedische Pathologie, Deel 2: Arthropathieën, Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen LISSENS Mark, Orthopedische Pathologie, Deel 3: Traumatologie, Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022600
Code:
06022600
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands