Automatisering (2006-2007)

Automatisering - Historiek en algemene begrippen - Studie van temperatuursensoren, temperatuurparameters, .... - Case temperatuuropnemers of profibusopstelling,.... - Studie van processen ( orde, dode tijd, parameters, ) - Studie van regelaars ( aan-uit, PID, ) - Regelkringen ( evaluatie - optimalisatie ) - P & ID schema's, labo-opstellingen, veldbussen, SCADA-toepassingen - Praktische instelregels voor regelkringen - Kwaliteitscriteria bij regelkringen, optimalisatie - Verhoudingsregeling, cascaderegeling, .....

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-De bachelor in elektronica-elektronica kan een automatiseringstoepassing, technisch dossier herkennen en uitleggen. -De bachelor in elektronica-elektronica kan de werking of het gebruik van temperatuursensoren en nabijheidsschakelaars uitleggen. -De bachelor in elektronica-elektronica kan de juiste keuze van een meettoestel verantwoorden en uitleggen, -De bachelor in elektronica-elektronica kan regeltechnische begrippen uitleggen,afleiden en verklaren met een voorbeeld. -De bachelor in elektronica-elektronica kan processen uitleggen en analyseren -De bachelor in elektronica-elektronica kan de definities van regelaars uitleggen en toepassen. -De bachelor in elektronica-elektronica kan practische instelregels voor regelkringen toepassen -De bachelor in elektronica-elektronica kan P&ID-schema's uitleggen en tekenen -De bachelor in elektronica-elektronica kan praktijkopstellingen controleren, onderzoeken, analyseren en uitleggen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Diploma secundair onderwijs Wiskunde (deel 1), basis ( integralen ) Natuurkundige begrippen ( fysische verschijnselen )

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Praktische regeltechniek - M. Peetermans ( niet gepubliceerde cursus ) Temperatuursensoren module 3 - M. Peetermans ( niet gepubliceerde cursus ) Uitbreiding : Losbladig werk ivm opstellingen en speciale regelkringen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210555
Code:
05210555
Vakcoördinator:
Marc Peetermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands