Beleid gezondheidszorg (2006-2007)

- Actualiteitenrubriek - Typering van het gezondheidsbeleid - Bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidszorg - Indelingen in de gezondheidszorg - Beroepen in de gezondheidszorg - De medical management assistant - Het ziekenhuis - Bejaardenvoorzieningen

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten kunnen - aangeven onder wiens bevoegdheid belangrijke aspecten van de gezondheidszorg en welzijnszorg horen, zodat zij zich meer gericht kunnen wenden tot bepaalde instanties voor informatie. - een aantal indelingen in de gezondheidszorg beschrijven - het begrip echelonnering uitleggen en de voorzieningen plaatsen op de echelons - de verschillende beroepen in de gezondheidszorg omschrijven - het beroepsprofiel van de medical management assistant toelichten - de voorzieningen voor bejaarden noemen en hun werking toelichten - de diensten binnen het algemeen ziekenhuis noemen en de activiteiten bondig omschrijven - een actueel artikel binnen de gezondheidszorg lezen, toelichten, bespreken voor een groep en een discussie over het thema leiden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: tijdschriften van mutualiteiten/ artsenkranten

B. Verplichte leermiddelen

Geudens Frans 2006, Beleid gezondheidszorg. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Als student zal je zelfstandig tijdschriften moeten opvolgen. Elke les begint met een bespreking van het nieuws over gezondheidszorg van de voorbije week. Hierbij worden vooral tijdschriften van mutualiteiten systematisch opgevolgd.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak
 • presentatie

B. Omschrijving

Elke student dient een tweetal artikels over gezondheidszorg of gezondheidsproblemen te lezen, te bespreken en voor de klas te presenteren. De begeleiding gebeurt in de klas of via mail
OA:
08270430
Code:
08270430
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands